• Efteling
  • De wilde stad
  • C1000 | kerst maak je samen
  • Schnitgers Droom | Orgel der Aa kerk
  • Harmonie | Cirque D’Harmonie
  • kunst op maat | Jelmer | particulier

Fotografie in opdracht

Ook in de fotografie in opdracht staat het verhaal van de beelden centraal. Het verhaal is precies wat u voor ogen heeft en kan op zichzelf staan, of ter ondersteuning dienen van bijvoorbeeld tekst. De perfectionistische werkwijze van Maartje Roos sluit aan wanneer er een treffend PR beeld moet zijn, waarbij meerdere aspecten in één foto gevat moeten worden. In één oogopslag is de boodschap dan duidelijk en komt het verhaal tot leven. Er ontstaat een fascinerend beeld waarbij de grens tussen werkelijkheid en fantasie opgeheven is.

Werkwijze

Om tot het eindresultaat te komen, kan het zijn dat er meerdere fotografie momenten zijn voor één beeld. Het is mogelijk om meerdere beelden van verschillende locaties, meerdere personen en meerdere elementen samen te voegen. De werkwijze bij fotografie in opdracht is als volgt:

  • In een vrijblijvend oriënterend gesprek worden de wensen besproken.
  • Op basis hiervan worden schetsen gemaakt, aan de hand waarvan de ideeën besproken kunnen worden.
  • Als de ideeën helder zijn worden in samenspraak locaties gescout en modellen geselecteerd. Ook elementen als kleding en attributen komen hierbij aan bod.
  • Daarna maakt Maartje Roos een plan voor de belichting. Hierna kunnen er nog wijzigingen plaats vinden voordat de fotoshoot plaats vindt.
  • Op deze manier werkt de fotograaf en de opdrachtgever samen naar een eindresultaat toe.

Fotograaf gezocht

Het werkgebied van Maartje Roos is wereldwijd. De locatie hoeft dus niet in Nederland te zijn. Wanneer een fotograaf gezocht wordt voor een fotoshoot in het buitenland of wanneer een locatie zich in het buitenland bevindt, is dit geen enkel probleem. Om tot één beeld te komen kunnen de locaties zich mijlenver van elkaar bevinden of hoeven modellen elkaar niet gezien te hebben. Ook tijd speel geen rol, het ene element kan in de zomer op de foto gezet worden, terwijl een ander deel van het beeld in de winter gefotografeerd wordt. Dit zijn voordelen van deze werkwijze waardoor tijd en ruimte niet langer een rol speelt en het uiteindelijke beeld, het verhaal, centraal staat.

Neem contact op wanneer u een vraag heeft of om een afspraak in te plannen.