verbeelding van het volksverhaal
‘It Goddeleaze Tolhús’ | ‘Het Goddeloze Tolhuis’

Hoe de naam Goddeloos Tolhuis ontstond

Langs de Falomsterfeart bij Feanwâlden|Veenwouden, met de schipper op het skûtsje ‘De Swanneblom’. Het schip dat in Veenwouden daadwerkelijk gevaren heeft in de jaren ’50.

Fotokunstwerk uit serie van 4 Frykse Folksferhalen | Friese volksverhalen. Op plekken waar de Centrale As (nieuwe autoweg van Dokkum tot Nijegea) binnenkort langs voert, legde ik vast wat straks verdwijnt of verandert. Door de foto’s te bewerken voegde ik het eeuwige toe van de plaatselijke overgeleverde verhalen. Herkenbare elementen in het daglicht van toen de verhalen vertelt werden. Ik heb gekozen voor de verhalen waar ook daadwerkelijk het landschap gaat veranderen door de aanleg van de weg.

Volksverhalen uit Noord-Oost Friesland zijn in opdracht van de Provincie Fryslân voor een kunstopdracht voor De Centrale As themanummer, ‘fotografie’ in 2013 gemaakt en opgenomen in mijn fotokunstcollectie.