Verbeelding van het volksverhaal ‘It Skilige Pypke’
Het spook van het Skilige Pypke

Over de gierigaard die rondspookte op de brug bij Veenwouden

Bij Veenwouden en Zwaagwesteinde / De Westereen, aan het eind / begin van de Goddelozesingel. It pypke, het bruggetje, letterlijk een verbindingselement van de ‘Boppewei’ waar men nog voor kort overheenreed.

Foto uit serie van 4 Frykse Folksferhalen | Friese volksverhalen. Op plekken waar de Centrale As (nieuwe autoweg van Dokkum tot Nijegea) binnenkort langs voert, legde ik vast wat straks verdwijnt of verandert. Door de foto’s te bewerken voegde ik het eeuwige toe van de plaatselijke overgeleverde verhalen. Herkenbare elementen in het daglicht van toen de verhalen vertelt werden. Ik heb gekozen voor de verhalen waar ook daadwerkelijk het landschap gaat veranderen door de aanleg van de weg.

Volksverhalen uit Noord-Oost Friesland zijn in opdracht van de Provincie Fryslân voor een kunstopdracht voor De Centrale As themanummer, ‘fotografie’ in 2013 gemaakt en opgenomen in mijn fotokunstcollectie.