De spookhond van de Zomerweg

verbeelding van het volksverhaal
‘De Spoekhûn fan de Simmerdyk’ | ‘De spookhond van de Zomerweg’

De spookhond van de Zomerweg zwerft nog steeds rond

Dit verhaal speelt zich af aan de Zomerweg tussen Hurdegaryp en Burgum. Het afgebeelde wâldhùske (woudhuisje) is daar terug te vinden. Op het fotobeeld is het wâldhûske weer terug in de tijd gebracht toen het volksverhaal verteld werd. Liggend aan een zandpad. Het zandpad gefotografeerd in Noardburgum, waar het nu nog te vinden zandpad grotendeels zal verdwijnen door de aanleg van de weg.

Fotokunstwerk uit serie van 4 Frykse Folksferhalen | Friese volksverhalen. Op plekken waar de Centrale As (nieuwe autoweg van Dokkum tot Nijegea) binnenkort langs voert, legde ik vast wat straks verdwijnt of verandert. Door de foto’s te bewerken voegde ik het eeuwige toe van de plaatselijke overgeleverde verhalen. Herkenbare elementen in het daglicht van toen de verhalen vertelt werden. Ik heb gekozen voor de verhalen waar ook daadwerkelijk het landschap gaat veranderen door de aanleg van de weg.

Volksverhalen uit Noord-Oost Friesland zijn in opdracht van de Provincie Fryslân voor een kunstopdracht voor De Centrale As themanummer, ‘fotografie’ in 2013 gemaakt en opgenomen in mijn fotokunstcollectie.