editie groot | oplage 05
editie klein | oplage 20

It Skilige Pypke
Het spook van het Skilige Pypke

Over de gierigaard die rondspookte op de brug bij Veenwouden

Verbeelding van een volksverhaal wat zich afspeelt bij Veenwouden en Zwaagwesteinde / De Westereen, aan het eind / begin van de Goddelozesingel. It pypke, het bruggetje, letterlijk een verbindingselement van de ‘Boppewei’ waar men nog voor kort overheen reed.

Fotokunstwerk uit serie van 4 Frykse Folksferhalen | Friese volksverhalen. Op plekken waar de Centrale As (nieuwe autoweg van Dokkum tot Nijegea) inmiddels langs voert, legde ik vast wat door de aanleg van de weg verdwenen of verandert is. Door de foto’s te bewerken voegde ik het eeuwige toe van de plaatselijke overgeleverde verhalen. Herkenbare elementen in het daglicht van toen de verhalen vertelt werden.

Volksverhalen uit Noord-Oost Friesland zijn in opdracht van de Provincie Fryslân voor een kunstopdracht voor De Centrale As themanummer, ‘fotografie’ gemaakt en opgenomen in mijn fotokunstcollectie.