EARNEWÂLD | KUNSTTURF 4 | 08 SEPT | 03 OKT
Earnewâld staat tot en met 3 oktober in het teken van Ljochtstill, een kunst- en cultuurproject waarin identiteit, landschap en kwetsbaarheid centraal staan.

Als eerbetoon aan de turfhistorie van Earnewâld zijn er glazen turven gebouwd. Hierin werken en exposeren regionale en nationale kunstenaars. In de bioscoopturf en in de Eben Haëzerkerk worden documentaires en natuurfilms gedraaid. Daarnaast zijn de turven uitgangspunt voor wandel- en vaartochten in Nationaal Park de Alde Feanen en worden er lezingen, cultuurwandelingen en diverse workshops aangeboden. Ook zijn er bijzondere exposities in de twee historische kerken en in museum It Kokelhûs.

MAARTJE ROOS | KUNSTTURF 4| 8 SEPT – 03 OKT
“Ik toon werk en laat op gezette tijden zien hoe een aantal verschillende fotobeelden tot stand is gekomen. Verder werk ik aan een nieuw project met de werktitel
‘Earnewâld – Identiteit en verandering’
In ieu werom

Wat was 100 jaar geleden een echte Earnewâldster en hoe is dat nu?
Wat is de verbinding tussen vroeger en nu, wat geeft ons onze identiteit, kennen we de kwetsbaarheid van de natuur en de mens en de wisselwerking en invloed onderling?

Dit nieuwe project zal een soort samenwerking/wisselwerking zijn met Gosse Koopmans. In augustus schildert hij bij de glazen Turf een sfeerbeeld van het huidige Earnewâld en ik wil een fotobeeld maken van de sfeer een eeuw geleden. Met als focuspunt de kerktoren, gezien vanaf de oude sluis, vlakbij de Turf.

Ik ga opzoek naar de verhalen en beroepen die een eeuw geleden de identiteit van dit gebied bepaalden. Hiervoor zal ik ook een beroep doen op de Earnewâldsters. Niet alleen voor de verhalen, maar ook om model te staan en in de voetstappen te treden van hun voorouders.”

“Ik geef geen workshops, wel kan iedereen mij vragen stellen over mijn werk en apparatuur. Vanaf dinsdag 11 september geef ik elke middag dat ik aanwezig ben omstreeks 15.00 uur een mini lezing over het tot stand komen van mijn fotobeelden.


Turven, kerken en museum It Kokelhûs zijn geopend op dinsdag-, woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag tussen 13.30 en 17.30 uur.

Iedere donderdagavond is er de Skimerjûnetocht, een culturele wandeltocht onder begeleiding van een gids met als afsluiting een kort orgelconcert in de Agneskerk (2,50 euro p.p en kinderen tot 12 jaar gratis).

Iedere woensdagavond in juli en augustus is er een Smûke jûn (een gezellige, knusse avond in It Kokelhûs). Reserveren is noodzakelijk, 5 euro entree

Turf It Fryske Gea
tot en met 8 augustus: Vakmensen en kunstenaars geven demonstraties, workshops en lezingen | www.itfryskegea.nl

Turf dorp Earnewâld
tot en met 8 augustus: Mienskipsprojekt. Ontwerp Sietse Bruinsma; met medewerking van Fonger de Vlas (fotograaf); projectbegeleiding Hylkje Bruinsma.

Bioscoopturf
tot en met 8 augustus: Earlik troch de tiid, documentaire van Dick Martens. Een kwetsbaar portret van de Earnewâldster rietsnijder Lippe kleinhuis.
Van 11 augustus tot en met 3 oktober: Ljochtstill Earnewâld, documentaire van filmmaker Auke de Witte.

 

www.ljochtstill.frl

https://drachtstercourant.nl/2018/08/06/ljochtstill-in-earnewald