editie groot | oplage 05
‘verbind kunst, theater, historie en educatie’ 70 cm | oplage 01
editie klein | oplage 20

Saskia van Uylenburgh
vrouw van Rembrandt van Rijn

 Leeuwarden, Het Hof van Friesland
3 juli 1634

Saskia heeft, in het bijzijn van haar kersverse man Rembrandt van Rijn, een rekest ingediend en doet daarmee afstand van de vastgoedbezittingen van haar familie.

Daarna vertrekt ze naar Amsterdam.


Saskia en Rembrandt lopen hier voor de huidige Kanselarij op de huidige Turfmarkt 13. Toen het Hof van Friesland aan een straat met grachten en bruggetjes (daardoor heeft deze huidige straat ook zoveel straatnamen in één kleine straat; Turfmarkt, Tweebaksmarkt en Druifstreek). De randen van de grachten zijn gefotografeerd van huidige grachten in Leeuwarden.

Saskia van Uylenburgh was de vrouw van de Hollandse schilder Rembrandt van Rijn en stond model voor een aantal van zijn belangrijke werken. Het paar kreeg vier kinderen, van wie er drie kort na de geboorte overleden. Titus, het jongste kind, bleef het langst in leven. Rembrandt trouwde nooit opnieuw.

Saske (Saskia) Uylenburgh (1612 – 1642) is geboren en gedoopt in Leeuwarden. Ze was de jongste van acht kinderen uit een goede familie en vernoemd naar haar grootmoeder. Ze was een nakomertje. Haar vader was bij haar geboorte 58 jaar en haar moeder 47 jaar. Haar vader was betrokken bij de oprichting van de Hogeschool van Franeker. Hij werd in 1584 een van de burgemeesters van Leeuwarden, tevens afgevaardigde van de provincie Friesland naar Den Haag. Hij werd uitgenodigd in Delft voor overleg bij Willem de Zwijger, die na het met haar vader nuttigen van een middagmaal door Balthasar Gerards werd vermoord.
Op haar twaalfde was ze wees. In 1628 werd Saskia’s ouderlijk huis verkocht en kwam ze onder de hoede van haar oudere zuster Hiskia (Hiskje) in Sint Annaparochie. Daar vondt dan ook de kerkelijke inzegening voor het huwelijk plaats op 02 juli 1634. Het ondertrouwregister en het burgelijk huwelijk vond plaats in de Oude kerk te Amsterdam. Op 10 juni 1634 tekende Rembrandt het ondertrouwregister. Voor Saskia Uylenburgh tekende dominee Johannes Silvius.

De serie
Leeuwarden Lonkt
Fotobeelden vanaf de 16e eeuw

Leeuwarden heeft de afgelopen eeuwen veel beroemdheden voortgebracht die de stad en de provincie op de kaart hebben gezet. Een aantal van deze beroemdheden treden wederom naar buiten om de stad nogmaals op de kaart te zetten.

Maartje Roos heeft fragmenten uit het leven van beroemde Leeuwarders op eigentijdse wijze in beeld gebracht. Herkenbare locaties en elementen van de huidige stad, zijn gebruikt om terug te gaan in de tijd. Zo is bijvoorbeeld het Stadhouderlijk Hof te zien in oude gedaante maar ook de straat en grachten voor het Hof van Friesland. Door gebruik te maken van moderne fototechnieken en de nog aanwezige onderdelen van gebouwen in de stad.

In totaal hebben, tot nu toe, 33 figuranten geposeerd in historische kostuums. Zijn er drie honden, drie paarden, een kat en vogels voor de lens verschenen. Mocht bij hoge uitzondering in de Stijlkamer van het Princessehof gefotografeerd worden. Moest er speciaal balletkleding gemaakt worden. En is het een hele zoektocht geweest om de juiste balletzaal, kinderwagen, vleugel, spiegel en auto uit desbetreffende tijdsgeest te krijgen. Zelfs de daadwerkelijke inboedel van Troelstra werden voor het eerst na vijftien jaar weer uitgepakt uit de opslag van Tresoar in Winschoten.


Met dank aan:
Stichting Nieuwe Stadweeshuis, Stichting Siebolt Foundation, Tresoar, Princessehof, Historisch Centrum Leeuwarden, Friesche Balletschool, Museum ‘t Ald Slot, Kunstkade, Stichting Oud Oranje, ‘t Andere Museum van oldtimer tot kant, Atelier Kantweelde, It Hoarnleger, Panta-Rei Antiek, De Kanselarij, Team Horsthuis, Saskia Wagenvoort visagie & grime, Stichting Oud-Oranje, Jongsma Grime en Haarwerk, Kostuumcentrale S.T.A.P., Gaele Landheer, Bonny Kalsbeek, Het Stadhouderlijk Hof, Baukje Schrijft, Boonstra Elektronika, Stichting De vier Pelikanen.

En natuurlijk de figuranten:
Jeroen Dijkstra (Simon Vestdijk) Jona de Berg (J.J. Slauerhoff), Renske Kloet (figurant), Tryntsje Kooistra (figurant), Tjipke Hendrik Kooistra (figurant), Grietje Kooistra (figurant), Jan-kees Geersing (figurant), Elise Marije Naomi Jepma (Anna van Nassau), Sijbren Reitsma (schildknaap), Sijbren Reitsma en Auke Eelkema (Willem Lodewijk van Nassau), Bommel (Kooikerhondje), Rinke Schroor (pianist), Machteld Marra (Greetje Zelle), Bente Bruning (ballet), Mireille Knopp (ballet), Marleen Boomsma (ballet), Michelle Post (ballet), Teddie Woudstra (ballet), Evelyn Bosma (ballet), Marije Hoekstra (Saskia van Uylenburgh), Ruben van Vliet (Rembrandt), Gaele Landheer (figurant paard en wagen), Linus Harms, (figurant), Nelleke Roos (figurant), Maartje Roos (figurant), Boris (Vizsla draadhaar), Sigrid Runia (Mariijke Meu), Femke Joustra (dienstmeid), Rudie Hiemstra (J.H. Knoop), Christopher Morgan (Willem IV), Lalique White (Koningspoedel), Nienke van Hichtum (Tessa vd Ende), Pascal Henry William Huiting en Lutzen (P.J. Troelstra), Saskia Wagenvoort (figurant), Miriam Letsch (Titia), Marthijs Veldthuis (Jan Cock Blomhoff).

Tags: , , , , ,