Voor de derde keer wordt in het najaar van 2015 het Internationaal Fotofestival Leiden georganiseerd met als thema ‘New Photographers’. Het Fotofestival Leiden heeft als doelstelling beginnende, maar wel professionele fotografen een podium te bieden en hierdoor nieuw talent een kans te geven hun werk te tonen aan een groot publiek.

Onze Nederlandse partnertentoonstelling op Photoville, Face the Dutch, exposeert tijdens het IFL samen met Photoville op het Pieterskerkhof. Face the Dutch is een bloemlezing van de hedendaagse Nederlandse fotografie en bevat het werk van 28 Nederlandse fotografen.

De beeldcultuur is met name in het afgelopen decennium enorm veranderd. Mede dankzij de immer groeiende digitale mogelijkheden en de komst van social media wordt er meer dan ooit gecommuniceerd met beelden. Deze ontwikkeling baant een weg voor een generatie nieuwe fotografie. Fotografen genieten van de vrijheid hun eigen werkelijkheid en hun persoonlijke kijk op de cultuur waarin ze opgroeien op een nieuwe manier te visualiseren. Dit vraagt om een expositie over de hedendaagse fotografie van Nederland in de breedste zin van het woord, van documentair tot geënsceneerd. Deze expositie heeft haar debuut gemaakt in New York op Photoville 2015. De tentoonstelling is samengesteld door Aloys Ginjaar en geproduceerd door Astrid Verhoef.

Als ware partners in de promotie van de Nederlandse fotografie hebben Face the Dutch en het IFL samen een festivalkrant gemaakt. Deze was niet alleen op Photoville verkrijgbaar, maar is dat straks ook op het IFL. Dit zogenaamde ‘Double Dutch Feature’ bevat de foto’s en beschrijvingen van de fotografen van zowel Face the Dutch als het IFL 2015.

International Photo Festival Leiden
Buitententoonstelling 10 | 31 oktober 2015

Openingstijden: wo t/m zo, van 12.00 – 18.00 uur