editie groot  | oplage 09
editie klein  | oplage 20

Ljochstill

Verstilling
Stilstaan
Stil staan
Aandacht
Omgeving
Kijk
Geniet

Vanaf het water, op het water, in het water
Lucht
Vrijheid

Ljochtstill
Earnewâld | Eernewoude
Friesland, waterland

Kunst- en cultuurproject ‘Ljochtstill’ heeft deze foto van mij als promotiebeeld mogen gebruiken. Ljochtstill is ontstaan als ondersteuning van Kulturele Haadstêd 2018 (LF2018) Culturele Hoofdstad 2018.

Ljochtstill legt met Stills (verstilling) de focus (Ljocht) op de waarde van landschap, stilte, identiteit, kwetsbaarheid en kunst in het hart van de provincie Fryslân. De nadruk ligt daarbij niet eens zozeer op de verbinding tussen Kunst en Natuur. Maar vooral ook op het samen delen van de pure schoonheid van één van de meest water- en lommerrijke gebieden in die landstreek: de Alde Feanen en Earnewâld. En niet slechts in het watersportseizoen. Het fraai geschakeerde landschap verdient het hele jaar door alle aandacht.

www.ljochtstill.frl