Actief – Fryslân oogt magisch

Door de foto’s te bewerken voegde ze het eeuwige toe van de plaatselijke overgeleverde verhalen.