Leeuwarder Courant | Transitie

De jaarlijkse Winterútstalling van Galerie Koopmans heeft als titel Transitie. ..
.. Ze verwijzen in hun werk naar veranderingen in tijd, van vroeger naar nu, van verkwisting naar duurzaamheid, van onbehagen naar welbehagen.