editie groot | oplage 05
editie klein | oplage 25


Dreiging van het water

Al eeuwen lang wordt Nederland bedreigd door het water achter de Zeedijk.  Naar aanleiding van het herdenkingsjaar van de ramp van 1883, toen 83 vissers omkwamen op zee. In de gemeenschap heeft deze tragedie zijn sporen nagelaten. In de verte komt de lijkkoets aangereden met een paar Friese paarden. De koets komt de oude visser ophalen.

De basis van dit fotokunstwerk is gemaakt tijdens een prachtig schouwspel, een requiem door de Friese Kunstenaar Gerrit Breteler.

Tags: , , , , , , , , , , , ,