editie groot | oplage 05
editie klein | oplage 09

Gouden Tijden?

..ren, ren!
Wacht, een laatste blik…
De kolenschoppen zijn verdwenen
Mijn voeten hebben de ruimte
Eindelijk, een nieuw begin..
Vruchtbare tijden, gouden velden!
Moeder natuur en vader tijd zal het leren

©Maartje Roos

(Psalm 31:9
Gij toch hebt mij aan de vijand niet prijsgegeven.
Gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan.

Be merciful to me, LORD, for I am in destress;
Have merci upon me, O, LORD, for I am in trouble.

Diefstal om bestwil. Ontsnapt uit de handen van de boer.
en wees vrij. Zijn dan nu de gouden tijden aangebroken?)

Tags: , , ,