editie groot | oplage 09
editie klein | oplage 20

Keep on dreaming

Geïnspireerd op meisjesdromen, maar bedoeld -misschien juist wel- voor volwassenen.

Keep on dreaming

Keep on dreaming, keep on exploring
Dream today, dream tomorrow
Dream like a child, clean and pure

Blijf dromen, blijf verkennen
Droom nu, droom later
Droom zoals een kind, zuiver en puur
©Maartje Roos

editie groot nr. 05 te bezichtigen bij de Rabobank te Heerenveen

Tags: , , , , , ,