editie groot | oplage 05
editie klein | oplage 20

Wonder of Woman | Dining Room

Ode aan de vrouw.
Een hommage in het prachtige decor van ‘Fogelsangh State’ te Veenklooster.

‘Zolang de mensheid bestaat, in alle culturen en over de hele wereld, van welke stand dan ook kom je het tegen… Een moeder die haar kind voedt’.
Puur. Wonderlijk. Zo mooi.

Tags: , , , , ,