editie groot | oplage 05
editie klein | oplage 15
editie groot nr. 01 |134 x 67 cm | te bezichtigen op afspraak in Heerenveen

Eartiids Earnewâld 

 Identiteit & verandering
Een sfeerbeeld van het dorp Earnewâld hoe het er een eeuw geleden uitgezien moet hebben. Met als focuspunt de Agnes kerktoren, gezien vanaf de oude sluis.

Ik ben opzoek gegaan naar de verhalen en beroepen die en eeuw geleden de identiteit van dit gebied bepaalden. Het dorp ligt in het hart van Friesland aan de rand van een prachtig, tot natuur verworden cultuurlandschap De Alde Feanen, waar eeuwenoud veen de hoofdrol in de geschiedenis speelt. Meren, petgaten, stripen, rietlanden, veenplassen en uitgestrekte hooilanden zijn onder invloed van de mens door de eeuwen heen gevormd.

Tegenwoordig is het een en al toerisme en pleziervaart maar in vroegere tijden was het water de snelweg voor de mensen die hier leefden. Al het (vracht)vervoer ging over het water met man- en/of windkracht. De natuur, het dagelijks leven en beroepen waren nauw met elkaar verbonden. Ook de boer moest zijn koeien over het water naar een ander stuk land brengen.

Ik vraag mij dan af hoe was dat? Hoe ging dat? Hoe zag het eruit? Wat is er nu nog, wat kan ik gebruiken en hoe kan ik terug de tijd in met de elementen van vandaag de dag?

Ik sprak met mensen uit families die daar al generaties lang wonen, bekeek foto’s en oude ansichtkaarten en las boeken over de geschiedenis van het dorp om zo een voorstelling te kunnen maken. Ik wil het, voor zover mogelijk, uiteraard wel historisch kloppend hebben. Een aantal bewoners van het dorp traden in de voetsporen van hun voorouders, het vissersbootje is speciaal voor mij in ere hersteld, te nieuwe huizen zijn vervangen, de jachthaven is verdwenen, dakkapellen zijn weggewerkt, hooiberg/kaakberg is er weer gekomen …

Een aantal echte Earnewâldsters stapten in de voetsporen van hun voorouders. Met dank aan:
Piebe Wester als fisker in het door Age Veldboom in ere herstelde fiskersboatsje van de familie Postma. Pytsje Veenstra op het skûtsje ‘De Jonge Wypke’ met turf. Ulbe Postma als skipper op z’n eigen pream/molkskouw. En als u goed kijkt ziet u Hilde Terpstra – Kleinhuis bij het wasrak.

Verdere medewerking van:
Skûtsjemuseum
Jelle van der Meulen
Sietse Bruinsma
Museum it Kokelhûs
Age Veldboom
Anne-Jan Kleinhuis
Tsjitske de Boer
Auke Eelkema
Ale de Jager
Dineke van der Veen
Familie Wilkens
Gjalt Wester
Familie Beerda
Kees de Jong
Harm Hollema

Link naar opbouw van dit beeld te zien op mijn facebook pagina

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,