Groot formaat  | oplage 07
Klein formaat  | oplage 07

Janke 278

Ode aan het Roodbont Friese Vee.
Met een adellijke kop, fraaie ogen en roodgevlekte lichaam staat hier Janke 278 in een nog authentieke grupstal in Friesland.

 

De Friese roodbonte koe is een met uitsterven bedreigde koe. Gelukkig zijn er steeds meer boeren en instanties die ervoor zorgen dat deze koe met veel cultuurhistorische waarde niet zal verdwijnen. Op dit moment zijn er wereldwijd slechts 600 roodgekleurde runderen. Maar dat is al meer dan de 250 waar de teller op bleef steken in januari 2018, toen de Stichting Roodbont Friese Vee weer de noodklok luidde.

De rondscharrelende kip en haan zijn helemaal een uitzonderlijke vertoning. Dit is de Friese hoen in de kleurslag Roodkoekoek. Rond 1900 was deze kleurslag uitgestorven. Nu is men al een aantal jaren dapper bezig deze prachtige kleurslag Roodkoekoek terug te fokken.

Zowel het roodbonte vee als het Friese hoen zijn in de gevarenzone, maar het terugfokken van roodkoekoek laat zien dat er tegelijkertijd hoop is voor het voortbestaan.

editie groot nr. 02 te bezichtigen bij de Rabobank te Heerenveen

 

 

Met dank aan:
Familie Elzinga
Stichting tot Behoud van het Roodbont Friese vee
Wim Grit
Fryske Hinnen

Tags: , , , , , , , , , , , ,