editie groot | oplage 07
editie klein | oplage 07
editie groot nr. 02 | 105 x 78 cm | te bezichtigen op afspraak in Heerenveen

Janke 278

Ode aan het Roodbont Fries Vee.
Met een adellijke kop, fraaie ogen en roodgevlekte lichaam staat hier Janke 278 in een nog authentieke grupstal in Friesland.

Cultureel Levend Erfgoed!
De Roodbonte Friese koe is een met uitsterven bedreigde koe. Gelukkig zijn er steeds meer boeren en instanties die ervoor zorgen dat deze koe met veel cultuurhistorische waarde niet zal verdwijnen. Op dit moment zijn er wereldwijd zo’n 600 roodgekleurde Friese runderen. Maar dat is al meer dan de 250 waar de teller op bleef steken in januari 2018, toen de Stichting Roodbont Fries Vee weer de noodklok luidde.

De rondscharrelende kip en haan zijn helemaal een uitzonderlijke vertoning. Dit is de Friese hoen in de kleurslag Roodkoekoek. Rond 1900 was deze kleurslag uitgestorven. Nu is men al een aantal jaren dapper bezig deze prachtige kleurslag Roodkoekoek terug te fokken.

Zowel het Roodbonte Fries Vee als het Friese hoen zijn in de gevarenzone, maar het terugfokken van roodkoekoek laat zien dat er tegelijkertijd hoop is voor het voortbestaan.

 

Met dank aan:
Familie Elzinga
Stichting tot Behoud van het Roodbont Friese vee
Wim Grit
Fryske Hinnen

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,