editie groot | oplage 07
editie klein | oplage 07

Goud fries

Ode aan het Friese hoen en Fries Harlinger tegelwerk.

Het Friese hoen is een oud ras, dat al voorkwam op de terpen in de vroege middeleeuwen. Hier pronkt voor u de Goudpel. Als een van de eerste kleurslagen is de Goudpel destijds in de standaard van het Fries hoen opgenomen.

Als echt Friese hoenderras moet je toch uitblinken voor een tegelmuur van echte Friese tegeltjes? Het is een originele voorkamerwand uit 1808 geworden, met in dit geval het Harlinger vakmanschap volgen een eeuwenoud ambacht.

editie groot nr. 01 te bezichtigen bij de Rabobank te Heerenveen

Mijn dank voor de medewerking aan:
Fryske Hinnen
Harm Jan Brink
Joop Petter
George Willemsen
Hijltje van Abbema

Vroeger stond het Fries hoen ook nog eens bekend als ’de legkip van ’t noorden’.

Het Fries hoen werd aanvankelijk ook wel ‘Friesche Pellen’ genoemd of zelfs ‘weiten hintsjes’, beiden slaan op de gekleurde, tarwe vormige stippen op de veren, de pellen genaamd. Nadat ook eenkleurige dieren binnen het ras werden erkend, is de peltekening uit de naam gehaald en heten ze sindsdien Fries hoen.

Toen het Friese ras er in het begin van de jaren twintig slecht voor kwam te staan, was dat voor enkele liefhebbers de reden om in januari 1922 ‘De Fryske Hinneklub’ op te richten. Vooral in de jaren dertig hebben leden van die club alle zeilen bijgezet om de verloren kleurslagen weer terug te fokken. Inmiddels heeft het Fries hoen de status ‘stabiel’ gekregen van De Stichting Zeldzame Huisdierrassen.
Zie ook fotokunstbeeld Janke 278 met de teruggefokte kleurslag Roodkoekoek Friese hoen.

Tags: , , , , , , , , , ,