editie groot | oplage 05
editie klein | oplage 15

Allinne

De veranderende tijd. Heden en verleden komen samen.

Als reactie op eerder werk (volksverhalen) van mij en op het werk van Gosse Koopmans is dit fotokunstbeeld tot stand gekomen. Gosse Koopmans woont in het huis van Dam Jaarsma en heeft zijn woonkamer getekend met oliepastel zoals het vandaag de dag is. Ik heb een fotobeeld gemaakt van die kamer zoals hij in de jaren 60 eruit heeft gezien toen Dam Jaarsma daar nog woonde en leefde. Ik heb een beeld kunnen schetsen van de kamer door de verhalen, fotoboeken en verzamelingen gehoord en gezien te hebben van de oomzeggers van Dam Jaarsma, Auke en Errit de Jong. Die ik vervolgens, tevens met hun hulp, fotografisch heb kunnen creëren.

Dû moatst allinne libje freon
Omdatstû minske bist.
Dû hast in wiif, dû haste bern,
Mar der is nimmen dy’t dy ken.
Allinne giest dyn ienlik paad,
Fan miich en maten skaat.

Dû moatst allinne stride, freon,
Omdatstû minske bist.
Fret oan dyn siele in fertriet,
Der is net ien dy’t dit ferstiet
Want it geheimste fan dyn hert

Ferriedstû nimmen net.
Dû moatst allinne stjerre, freon,
Omdatstû minske bist.
Wat djip yn dy ferhoalen lei
– O bitter liet– dû nimst it mei,
Oant datstû komst foar ien te stean
Dy’t giet oer wurk en lean.

© Dam Jaarsma