editie groot | oplage 05
editie klein | oplage 20


It Goddeleaze Tolhús
Het Goddeloze Tolhuis

Hoe de naam Goddeloos Tolhuis ontstond

Verbeelding van een volksverhaal wat zich afspeelt langs de Falomsterfeart bij Feanwâlden|Veenwouden, met de schipper op het skûtsje ‘De Swanneblom’. Het schip dat in Veenwouden daadwerkelijk gevaren heeft in de jaren ’50.

Fotokunstwerk uit serie van 4 Frykse Folksferhalen | Friese volksverhalen. Op plekken waar de Centrale As (nieuwe autoweg van Dokkum tot Nijegea) inmiddels langs voert, legde ik vast wat door de aanleg van de weg verdwenen of verandert is. Door de foto’s te bewerken voegde ik het eeuwige toe van de plaatselijke overgeleverde verhalen. Herkenbare elementen in het daglicht van toen de verhalen vertelt werden.

Volksverhalen uit Noord-Oost Friesland zijn in opdracht van de Provincie Fryslân voor een kunstopdracht voor De Centrale As themanummer, ‘fotografie’ gemaakt en opgenomen in mijn fotokunstcollectie.