editie groot | oplage 05
editie klein | oplage 20


Boarne fan Bonifatius
De bron van Bonifatius

Een hemels teken van Bonifatius op de terp van Dokkum

Fotokunstwerk uit serie van 4 Frykse Folksferhalen | Friese volksverhalen. Op plekken waar de Centrale As (nieuwe autoweg van Dokkum tot Nijegea) inmiddels langs voert, legde ik vast wat door de aanleg van de weg verdwenen of verandert is. Door de foto’s te bewerken voegde ik het eeuwige toe van de plaatselijke overgeleverde verhalen. Herkenbare elementen in het daglicht van toen de verhalen vertelt werden.

Volksverhalen uit Noord-Oost Friesland zijn in opdracht van de Provincie Fryslân voor een kunstopdracht voor De Centrale As themanummer, ‘fotografie’ gemaakt en opgenomen in mijn fotokunstcollectie.