editie groot | oplage 05
‘verbind kunst, theater, historie en educatie’ 70 cm | oplage 01
editie klein | oplage 20
editie klein nr. 03 | 44 x 60 | fine art pigmentprint (photographique rag) in notenhouten baklijst (zonder glas) bij Galerie de Roos van Tudor te bezichtigen
 

Jan Jacob Slauerhoff

Leeuwarden, Voorstreek 26, voor het ouderlijk huis
Nazomer 1919

Slau en Simon Vestdijk bezoeken Leeuwarden. Ze kenden elkaar zijdelings van de HBS en studeren medicijnen in Amsterdam, terwijl de bewondering voor elkaars schrijf- en dichtkunst hen verbindt.


Jan Jacob Slauerhoff samen met Simon Vestdijk voor het ouderlijk huis van Slauerhoff. Ook deze straat aan de Voorstreek is geheel weer in de oude sfeer terug gebracht; moderne elementen en gevels zijn weggewerkt en ‘vervangen’ door andere bestaande oude gevels, uiteraard nog terug te vinden in de stad. Het is in de huidige tijd opgezocht, gefotografeerd en bewerkt tot dit eindbeeld met de sfeer van begin twintigste eeuw.

Jan Jacob Slauerhoff (roepnaam ‘Jan’, voor zijn vrienden ‘Slau’) werd geboren als vijfde van zes kinderen in een protestants middenstandsmilieu in Leeuwarden. Hij leed aan aanvallen van astma. Om hierin verlichting te brengen bracht hij ieder jaar enkele maanden door op Vlieland bij zijn familie.
Slauerhoff ging naar de HBS in Leeuwarden. In 1916 verhuisde hij naar Amsterdam om geneeskunde te gaan studeren. In zijn studententijd leerde hij Simon Vestdijk (tevens afkomstig uit Leeuwarden) kennen.
Slauerhoff nam aan het studentenleven deel, maar bleef ook op zichzelf, lezend, schrijvend. Geïnspireerd door enkele Franse dichters uit de romantiek (o.a. Baudelaire, Verlaine, Corbière en Rimbaud) koos hij voor een bohemien-achtige, afstandelijke positie.

In 1921, nog in zijn studietijd verscheen zijn debuutbundel Archipel. De poëzie van de toen 23-jarige Slauerhoff werd lovend ontvangen. Slauerhoff zou zijn leven lang door eilanden gefascineerd blijven. Ook in zijn latere werk groeide het eiland uit tot een metafoor waarop hij zijn verlangens kon projecteren. Bij een literaire studentenclub die Slauerhoff in die tijd bezocht, ontmoette hij Truus de Ruyter. Zij zou de eerste in een reeks vrouwen zijn met wie hij geen vaste verbintenis aandurfde. Truus wilde vastigheid, hij wilde naar zee. Toen het einde van zijn studietijd naderde en de verloving met Truus was verbroken, wist Slauerhoff het zeker: hij zou het vaderland verlaten en het ruime sop kiezen.

Als scheepsarts maakte Slauerhoff lange reizen per schip. Het isolement aan boord kwam hem goed uit. In zijn hut trok hij zich terug om te kunnen werken aan zijn romans, verhalen en gedichten.

Tijdens zijn leven verschenen van Slauerhoff in totaal 10 dichtbundels, 3 verhalenbundels, 3 romans en 1 toneelstuk. Een jaar na zijn dood verscheen postuum nog één nieuwe roman van Slauerhoff. Verder heeft hij een aantal prozawerken vertaald uit het Spaans, Portugees en Frans.

Tot de dag van vandaag worden de gedichten, romans en verhalen van Slauerhoff herdrukt.

De serie
Leeuwarden Lonkt
Fotobeelden vanaf de 16e eeuw

Leeuwarden heeft de afgelopen eeuwen veel beroemdheden voortgebracht die de stad en de provincie op de kaart hebben gezet. Een aantal van deze beroemdheden treden wederom naar buiten om de stad nogmaals op de kaart te zetten.

Maartje Roos heeft fragmenten uit het leven van beroemde Leeuwarders op eigentijdse wijze in beeld gebracht. Herkenbare locaties en elementen van de huidige stad, zijn gebruikt om terug te gaan in de tijd. Zo is bijvoorbeeld het Stadhouderlijk Hof te zien in oude gedaante, door gebruik te maken van moderne fototechnieken en de nog aanwezige onderdelen van gebouwen in de stad. Ook deze straat aan de Voorstreek is geheel weer in de oude sfeer terug gebracht; moderne elementen en gevels zijn weggewerkt en vervangen door andere bestaande oude gevels terug te vinden in de stad. 

In totaal hebben, tot nu toe, 33 figuranten geposeerd in historische kostuums. Zijn er drie honden, drie paarden, een kat en vogels voor de lens verschenen. Mocht bij hoge uitzondering in de Stijlkamer van het Princessehof gefotografeerd worden. Moest er speciaal balletkleding gemaakt worden. En is het een hele zoektocht geweest om de juiste balletzaal, kinderwagen, vleugel, spiegel en auto uit desbetreffende tijdsgeest te krijgen. Zelfs de daadwerkelijke inboedel van Troelstra werden voor het eerst na vijftien jaar weer uitgepakt uit de opslag van Tresoar in Winschoten.


Met dank aan:
Stichting Nieuwe Stadweeshuis, Stichting Siebolt Foundation, Tresoar, Princessehof, Historisch Centrum Leeuwarden, Friesche Balletschool, Museum ‘t Ald Slot, Kunstkade, Stichting Oud Oranje, ‘t Andere Museum van oldtimer tot kant, Atelier Kantweelde, It Hoarnleger, Panta-Rei Antiek, De Kanselarij, Team Horsthuis, Saskia Wagenvoort visagie & grime, Stichting Oud-Oranje, Jongsma Grime en Haarwerk, Kostuumcentrale S.T.A.P., Gaele Landheer, Bonny Kalsbeek, Het Stadhouderlijk Hof, Baukje Schrijft, Boonstra Elektronika, Stichting De vier Pelikanen.

En natuurlijk de figuranten:
Jeroen Dijkstra (Simon Vestdijk) Jona de Berg (J.J. Slauerhoff), Renske Kloet (figurant), Tryntsje Kooistra (figurant), Tjipke Hendrik Kooistra (figurant), Grietje Kooistra (figurant), Jan-kees Geersing (figurant)
, Elise Marije Naomi Jepma (Anna van Nassau), Sijbren Reitsma (schildknaap), Sijbren Reitsma en Auke Eelkema (Willem Lodewijk van Nassau), Bommel (Kooikerhondje), Rinke Schroor (pianist), Machteld Marra (Greetje Zelle), Bente Bruning (ballet), Mireille Knopp (ballet), Marleen Boomsma (ballet), Michelle Post (ballet), Teddie Woudstra (ballet), Evelyn Bosma (ballet), Marije Hoekstra (Saskia van Uylenburgh), Ruben van Vliet (Rembrandt), Gaele Landheer (figurant paard en wagen), Linus Harms, (figurant), Nelleke Roos (figurant), Maartje Roos (figurant), Boris (Vizsla draadhaar), Sigrid Runia (Mariijke Meu), Femke Joustra (dienstmeid), Rudie Hiemstra (J.H. Knoop), Christopher Morgan (Willem IV), Lalique White (Koningspoedel), Tessa vd Ende (Nienke van Hichtum), Pascal Henry William Huiting en Lutzen (P.J. Troelstra), Saskia Wagenvoort (figurant), Miriam Letsch (Titia), Marthijs Veldthuis (Jan Cock Blomhoff).

Tags: , , , , , , ,