editie groot | oplage 05
‘verbind kunst, theater, historie en educatie’ 70 cm | oplage 01
editie klein | oplage 20

Maria Louise van Hessen Kassel
Marijke Muoi

Het Princessehof, Leeuwarden
13 december 1742

Marijke en haar zoon, stadhouder Willem IV, krijgen tijdens het middagmaal door hofhovenier Johan Hermann Knoop, de eerste gekookte aardappel gepresenteerd.


Als ze op het Hof die gekke knol (de aardappel) konden eten dan kon de gewone man dat ook. Maria Louise, liefkozend tante Marijke of Marijke Meu genoemd. Moeder van stadhouder Willem IV en in die hoedanigheid van 1711 tot 1731 regentes voor hem. Tevens was zij van 1759 tot 1765 regentes voor haar minderjarige kleinzoon stadhouder Willem V.
Friese tak van de Nassaus. Het huidige koningshuis van Nederland.

Ik mocht bij hoge uitzondering in de Stijlkamer van het Princessehof – Keramiek Museum fotograferen. Zonder modellen en flitslicht. Dus dat moest later in de studio.

Het verhaal gaat dat Maria Louise van Hessen-Kassel (Marijke Meu), de stammoeder van ons huidige vorstenhuis, op 13 december 1742 voor het eerst gekookte aardappelen heeft gegeten. Een voorbeeld voor de gewone burger. Een goedkoop alternatief voor het toen steeds duurder wordende brood.

“Dit verhaal heb ik uitgezocht om te laten zien wie Maria Louise was en hoe zij leefde. Maar ook om het verhaal van onze, nu zo ‘doodgewone aardappel’ weer aan te halen.”

Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765) was van oorsprong Duits en trouwde in 1709 met de Friese stadhouder Johan Willem Friso van Nassau-Dietz. Zo kwam ze in Leeuwarden terecht. Toen hij door een ongeval verdronk, moest zij hoogzwanger de taken van haar man overnemen.  Na de geboorte van hun zoon werd ze officieel benoemd tot regentes.
Als haar zoon, Willem Karel Hendrik Friso volwassen is, doet ze een stap opzij. Aan het eind van haar leven wordt ze opnieuw regentes. Nu voor haar jonge kleinzoon Willem Batavus die verweest is achter gebleven.
De Friezen waren dol op haar, vanwege haar bescheidenheid en de innemende manier waarop ze met mensen omging. Ze noemden haar dan ook Marijke Muoi / Marijke Meu of in het Nederlands tante Marijke.

Bij hoge uitzondering mocht Maartje voor deze gelegenheid in de Nassaukamer in het huidige Keramiek Museum Princessehof te Leeuwarden fotograferen. Deze kamer is een herinnering aan de periode dat Maria Louise daar woonde.

 

De serie
Leeuwarden Lonkt
Fotobeelden vanaf de 16e eeuw

Leeuwarden heeft de afgelopen eeuwen veel beroemdheden voortgebracht die de stad en de provincie op de kaart hebben gezet. Een aantal van deze beroemdheden treden wederom naar buiten om de stad nogmaals op de kaart te zetten.

Maartje Roos heeft fragmenten uit het leven van beroemde Leeuwarders op eigentijdse wijze in beeld gebracht. Herkenbare locaties en elementen van de huidige stad, zijn gebruikt om terug te gaan in de tijd. Zo is bijvoorbeeld het Stadhouderlijk Hof te zien in oude gedaante, door gebruik te maken van moderne fototechnieken en de nog aanwezige onderdelen van gebouwen in de stad.

In totaal hebben, tot nu toe, 33 figuranten geposeerd in historische kostuums. Zijn er drie honden, drie paarden, een kat en vogels voor de lens verschenen. Mocht bij hoge uitzondering in de Stijlkamer van het Princessehof gefotografeerd worden. Moest er speciaal balletkleding gemaakt worden. En is het een hele zoektocht geweest om de juiste balletzaal, kinderwagen, vleugel, spiegel en auto uit desbetreffende tijdsgeest te krijgen. Zelfs de daadwerkelijke inboedel van Troelstra werden voor het eerst na vijftien jaar weer uitgepakt uit de opslag van Tresoar in Winschoten.


Met dank aan:
Stichting Nieuwe Stadweeshuis, Stichting Siebolt Foundation, Tresoar, Princessehof, Historisch Centrum Leeuwarden, Friesche Balletschool, Museum ‘t Ald Slot, Kunstkade, Stichting Oud Oranje, ‘t Andere Museum van oldtimer tot kant, Atelier Kantweelde, It Hoarnleger, Panta-Rei Antiek, De Kanselarij, Team Horsthuis, Saskia Wagenvoort visagie & grime, Stichting Oud-Oranje, Jongsma Grime en Haarwerk, Kostuumcentrale S.T.A.P., Gaele Landheer, Bonny Kalsbeek, Het Stadhouderlijk Hof, Baukje Schrijft, Boonstra Elektronika, Stichting De vier Pelikanen.

En natuurlijk de figuranten:
Jeroen Dijkstra (Simon Vestdijk) Jona de Berg (J.J. Slauerhoff), Renske Kloet (figurant), Tryntsje Kooistra (figurant), Tjipke Hendrik Kooistra (figurant), Grietje Kooistra (figurant), Jan-kees Geersing (figurant), Elise Marije Naomi Jepma (Anna van Nassau), Sijbren Reitsma (schildknaap), Sijbren Reitsma en Auke Eelkema (Willem Lodewijk van Nassau), Bommel (Kooikerhondje), Rinke Schroor (pianist), Machteld Marra (Greetje Zelle), Bente Bruning (ballet), Mireille Knopp (ballet), Marleen Boomsma (ballet), Michelle Post (ballet), Teddie Woudstra (ballet), Evelyn Bosma (ballet), Marije Hoekstra (Saskia van Uylenburgh), Ruben van Vliet (Rembrandt), Gaele Landheer (figurant paard en wagen), Linus Harms, (figurant), Nelleke Roos (figurant), Maartje Roos (figurant), Boris (Vizsla draadhaar), Sigrid Runia (Mariijke Meu), Femke Joustra (dienstmeid), Rudie Hiemstra (J.H. Knoop), Christopher Morgan (Willem IV), Lalique White (Koningspoedel), Tessa vd Ende (Nienke an Hichtum), Pascal Henry William Huiting en Lutzen (P.J. Troelstra), Saskia Wagenvoort (figurant), Miriam Letsch (Titia), Marthijs Veldthuis (Jan Cock Blomhoff).

Tags: , , , , , , , , , , , ,
 • Anemone Coronaria
  fotografisch bloemstilleven met thema Corona, troost, schoonheid, dubbele betekenis bloemen, hoop, overwinning en schoonheid.
  Zwarte haan
  editie groot | oplage 07editie klein | oplage 07 Zwarte haan In de geest van Jan Mankes Een reactie op Jan Mankes’ ‘Witte haan’ uit 1917, een prachtig schilderij waar hij zijn (toen al) zeldzame witte Friese Hoen-haan toont, toon ik de tegenwoordig zeer zeldzame zwarte variant van het Friese Hoen. Volgens officiële richtlijnen lopen […]
  Ter Borch untitled
  editie groot | oplage 03 editie klein | oplage 07 • editie groot nr. 01 | 150 x 105 cm | te bezichtigen op afspraak in Heerenveen Ter Borch untitled Zij leest de brief die hij had ontvangen… Herkenning Gerard ter Borch en Zwolle De genrestukken van Ter Borch heb ik als inspiratiebron gebruikt. Op […]
  Nooi de starm
  editie groot | oplage 05 editie klein | oplage 07 • editie klein nr. 03 | 60 x 38 cm | fine art pigmentprint (photographique rag) op dibond in notenhoutenbaklijst tijdens expositie ‘Ode aan het landschap’ in Franeker te zien • editie groot AP | 118 x 75 cm | fine art pigmentprint (photographique rag) […]
  Eartiids Earnewâld
  editie groot | oplage 05editie klein | oplage 15• editie groot nr. 01 | 134 x 67 cm | te bezichtigen op afspraak in Heerenveen• 90 x 45 cm | met helder ontspiegeld (museum)plexiglas | te bezichtigen bij Koster Fine Art Gallery te Naarden• 90 x 45 cm | met helder ontspiegeld (museum)plexiglas | te […]
  Goud fries | Goudpel haan
  editie groot | oplage 07 editie klein | oplage 07 • editie groot nr. 01 | 80 x 80 cm | fine art pigmentprint (photographique rag) op dibond in notenhoutenbaklijst te bezichtigen bij Koster Fine Art Gallery te Naarden Goud Fries Ode aan het Friese hoen Het Friese hoen is een oud ras, dat al […]
  Janke278
  editie groot | oplage 07 editie klein | oplage 07 • editie groot nr. 02 | 105 x 78 cm | te bezichtigen op afspraak in Heerenveen Janke 278 Ode aan het Roodbont Fries Vee. Met een adellijke kop, fraaie ogen en roodgevlekte lichaam staat hier Janke 278 in een nog authentieke grupstal in Friesland. […]
  Leeuwarden Lonkt | Willem Lodewijk van Nassau | fotokunst | Maartje Roos
  editie groot | oplage 05 ‘verbind kunst, theater, historie en educatie’ 70 cm | oplage 01 editie klein | oplage 20 • editie groot nr. 03 | 110 x 81 cm | fine art pigmentprint (photographique rag) op dibond in notenhoutenbaklijst te bezichtigen bij Galerie de Roos van Tudor Willem Lodewijk van Nassau Us Heit […]
  Maria Louise van Hessen Kassel (1688 – 1765) Marijke Meu | Het Princessehof, Leeuwarden 13 december 1742 | Fotografie in de kunsten
  editie groot | oplage 05 ‘verbind kunst, theater, historie en educatie’ 70 cm | oplage 01 editie klein | oplage 20 Maria Louise van Hessen Kassel Marijke Muoi Het Princessehof, Leeuwarden 13 december 1742 Marijke en haar zoon, stadhouder Willem IV, krijgen tijdens het middagmaal door hofhovenier Johan Hermann Knoop, de eerste gekookte aardappel gepresenteerd. […]
  Saskia van Uylenburgh en Rembrandt van Rijn in Leeuwarden 03 juli 1634 | Schilderachtige fotografie van Maartje Roos
  editie groot | oplage 05 ‘verbind kunst, theater, historie en educatie’ 70 cm | oplage 01 editie klein | oplage 20 Saskia van Uylenburgh vrouw van Rembrandt van Rijn  Leeuwarden, Het Hof van Friesland 3 juli 1634 Saskia heeft, in het bijzijn van haar kersverse man Rembrandt van Rijn, een rekest ingediend en doet daarmee […]
  Pieter Jelles Troelstra | Fotokunst | Huiskamersetting van advocaat / schrijver / politicus PJ Troelstra
  editie groot | oplage 05 ‘verbind kunst, theater, historie en educatie’ 70 cm | oplage 01 editie klein | oplage 20 Pieter Jelles Troelstra Nieuwestad 113, Leeuwarden Nazomer 1890 Huiskamersetting van advocaat / schrijver / politicus Troelstra, samen met zijn toenmalige vrouw Sjoukje Bokma de Boer (pseudoniem schrijfster Nienke van Hichtum). Het huwelijk gaat niet […]
  Margaretha Geertruida Zelle | Mata Hari 1890
  editie groot | oplage 05 ‘verbind kunst, theater, historie en educatie’ 70 cm | oplage 01 editie klein | oplage 20 • editie groot nr. 01 | 90 x 60 cm | fine art pigmentprint (photographique rag) op dibond in notenhoutenbaklijst te bezichtigen bij Koster Fine Art Gallery te Naarden Margaretha Geertruida Zelle Mata Hari […]
  JJ Slauerhoff en Simon Vestdijk 1919 te Leeuwarden
  editie groot | oplage 05 ‘verbind kunst, theater, historie en educatie’ 70 cm | oplage 01 editie klein | oplage 20   Jan Jacob Slauerhoff Leeuwarden, Voorstreek 26, voor het ouderlijk huis Nazomer 1919 Slau en Simon Vestdijk bezoeken Leeuwarden. Ze kenden elkaar zijdelings van de HBS en studeren medicijnen in Amsterdam, terwijl de bewondering […]
  Master fan alle Ringen | De Twa Tuorren | fotokunst
  editie groot | oplage 15 editie klein | oplage 35 De Twa Tuorren | Master fan alle Ringen The Two Towers | Lord of the Rings De magische wereld van Tolkien, de eindeloze grasvlakten van Rohan heb ik  ‘verbeeldtaalt’ naar de Greidhoeke van Friesland. Dit is de speciale fotokunstversie van het beeld wat ik gecreëerd […]
  Erpel, 1885 Nuenen
  editie groot | oplage 05 editie klein | oplage 20 • editie groot nr. 02 | 105 x 70 cm | te bezichtigen op afspraak in Heerenveen Erpel, 1885 Nuenen ‘Gisteravond zag ik door het raam van een boerenwoning een gezin aan de aardappel en de schoonheid daarvan liet me niet meer los’. Dit is […]
  Ljochtstill
  editie groot  | oplage 09 editie klein  | oplage 20 Ljochstill Verstilling Stilstaan Stil staan Aandacht Omgeving Kijk Geniet Vanaf het water, op het water, in het water Lucht Vrijheid Ljochtstill Earnewâld | Eernewoude Friesland, waterland Kunst- en cultuurproject ‘Ljochtstill’ heeft deze foto van mij als promotiebeeld mogen gebruiken. Ljochtstill is ontstaan als ondersteuning van […]
  Rietsnijders | Natuurschoon | Ambacht | Fotografie kunst
  editie groot | oplage 09 editie klein | oplage 20 Rietsnijders De vrijheid. Het natuurschoon. Het uitzicht. Onzichtbaar zichtbaar zijn. Winter. Wanneer het droog weer is, stijgen overal rookwolken op uit de rietgebieden. De kaalgesneden zuddes met het restafval worden platgebrand, zodat het frisse jonge riet volop kan ontspruiten. Ode aan de rietsnijder. Een beroepsbezigheid […]
  Yn it ljocht
  editie groot | oplage 09 editie klein | oplage 20 • editie groot nr. 04 | 112 x 85 cm | fine art pigmentprint op dibond met Diasec® plexiglas matt | te bezichtigen bij Eduard Planting Gallery te Naarden • editie groot AP | 100 x 77 cm | fine art pigmentprint in baklijst | […]
  Allinne
  editie groot | oplage 05 editie klein | oplage 15 Allinne De veranderende tijd. Heden en verleden komen samen. Als reactie op eerder werk (volksverhalen) van mij en op het werk van Gosse Koopmans is dit fotokunstbeeld tot stand gekomen. Gosse Koopmans woont in het huis van Dam Jaarsma en heeft zijn woonkamer getekend met […]
  Pavo Cristatus | De drager van Gods ogen | Fotokunst
  editie groot | oplage 09 editie klein | oplage 20 Pavo Cristatus De drager van Gods ogen. De fascinatie dat pauwen kunnen vliegen… en dat de cylcus, het ritme van de natuur zo ontzettend duidelijk zichtbaar is bij deze prachtige dieren. Pavo Cristatus Kale bomen, gouden zon Witte deken is nabij Gooi je sleep af […]