editie groot | oplage 05
‘verbind kunst, theater, historie en educatie’ 70 cm | oplage 01
editie klein | oplage 20

Maria Louise van Hessen Kassel
Marijke Meu

Het Princessehof, Leeuwarden
13 december 1742

Marijke en haar zoon, stadhouder Willem IV, krijgen tijdens het middagmaal door hofhovenier Johan Hermann Knoop, de eerste gekookte aardappel gepresenteerd.

 

Het verhaal gaat dat Maria Louise van Hessen-Kassel (Marijke Meu), de stammoeder van ons huidige vorstenhuis, op 13 december 1742 voor het eerst gekookte aardappelen heeft gegeten. ‘Als iemand van vorstelijke bloed deze rare knol at, moest ze wel veilig zijn!’. Een voorbeeld voor de gewone burger. Een goedkoop alternatief voor het toen steeds duurder wordende brood.

Dit verhaal heeft Maartje uitgezocht om te laten zien wie Maria Louise was en hoe zij leefde. Maar ook om het verhaal van onze, nu zo ‘doodgewone aardappel’ weer aan te halen.

Bij hoge uitzondering mocht Maartje voor deze gelegenheid in de Nassaukamer in het huidige Keramiek Museum Princessehof te Leeuwarden fotograferen. Deze kamer is een herinnering aan de periode dat Maria Louise daar woonde.

 

De serie
Leeuwarden Lonkt
Fotobeelden vanaf de 16e eeuw

Leeuwarden heeft de afgelopen eeuwen veel beroemdheden voortgebracht die de stad en de provincie op de kaart hebben gezet. Een aantal van deze beroemdheden treden wederom naar buiten om de stad nogmaals op de kaart te zetten.

Maartje Roos heeft fragmenten uit het leven van beroemde Leeuwarders op eigentijdse wijze in beeld gebracht. Herkenbare locaties en elementen van de huidige stad, zijn gebruikt om terug te gaan in de tijd. Zo is bijvoorbeeld het Stadhouderlijk Hof te zien in oude gedaante, door gebruik te maken van moderne fototechnieken en de nog aanwezige onderdelen van gebouwen in de stad.

In totaal hebben, tot nu toe, 33 figuranten geposeerd in historische kostuums. Zijn er drie honden, drie paarden, een kat en vogels voor de lens verschenen. Mocht bij hoge uitzondering in de Stijlkamer van het Princessehof gefotografeerd worden. Moest er speciaal balletkleding gemaakt worden. En is het een hele zoektocht geweest om de juiste balletzaal, kinderwagen, vleugel, spiegel en auto uit desbetreffende tijdsgeest te krijgen. Zelfs de daadwerkelijke inboedel van Troelstra werden voor het eerst na vijftien jaar weer uitgepakt uit de opslag van Tresoar in Winschoten.

Tags: , , , , , , , , , , , ,