editie groot | oplage 05
‘verbind kunst, theater, historie en educatie’ 70 cm | oplage 01
editie klein | oplage 20

Maria Louise van Hessen Kassel
Marijke Muoi

Het Princessehof, Leeuwarden
13 december 1742

Marijke en haar zoon, stadhouder Willem IV, krijgen tijdens het middagmaal door hofhovenier Johan Hermann Knoop, de eerste gekookte aardappel gepresenteerd.


Als ze op het Hof die gekke knol (de aardappel) konden eten dan kon de gewone man dat ook. Maria Louise, liefkozend tante Marijke of Marijke Meu genoemd. Moeder van stadhouder Willem IV en in die hoedanigheid van 1711 tot 1731 regentes voor hem. Tevens was zij van 1759 tot 1765 regentes voor haar minderjarige kleinzoon stadhouder Willem V.
Friese tak van de Nassaus. Het huidige koningshuis van Nederland.

Ik mocht bij hoge uitzondering in de Stijlkamer van het Princessehof – Keramiek Museum fotograferen. Zonder modellen en flitslicht. Dus dat moest later in de studio.

Het verhaal gaat dat Maria Louise van Hessen-Kassel (Marijke Meu), de stammoeder van ons huidige vorstenhuis, op 13 december 1742 voor het eerst gekookte aardappelen heeft gegeten. Een voorbeeld voor de gewone burger. Een goedkoop alternatief voor het toen steeds duurder wordende brood.

“Dit verhaal heb ik uitgezocht om te laten zien wie Maria Louise was en hoe zij leefde. Maar ook om het verhaal van onze, nu zo ‘doodgewone aardappel’ weer aan te halen.”

Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765) was van oorsprong Duits en trouwde in 1709 met de Friese stadhouder Johan Willem Friso van Nassau-Dietz. Zo kwam ze in Leeuwarden terecht. Toen hij door een ongeval verdronk, moest zij hoogzwanger de taken van haar man overnemen.  Na de geboorte van hun zoon werd ze officieel benoemd tot regentes.
Als haar zoon, Willem Karel Hendrik Friso volwassen is, doet ze een stap opzij. Aan het eind van haar leven wordt ze opnieuw regentes. Nu voor haar jonge kleinzoon Willem Batavus die verweest is achter gebleven.
De Friezen waren dol op haar, vanwege haar bescheidenheid en de innemende manier waarop ze met mensen omging. Ze noemden haar dan ook Marijke Muoi / Marijke Meu of in het Nederlands tante Marijke.

Bij hoge uitzondering mocht Maartje voor deze gelegenheid in de Nassaukamer in het huidige Keramiek Museum Princessehof te Leeuwarden fotograferen. Deze kamer is een herinnering aan de periode dat Maria Louise daar woonde.

 

De serie
Leeuwarden Lonkt
Fotobeelden vanaf de 16e eeuw

Leeuwarden heeft de afgelopen eeuwen veel beroemdheden voortgebracht die de stad en de provincie op de kaart hebben gezet. Een aantal van deze beroemdheden treden wederom naar buiten om de stad nogmaals op de kaart te zetten.

Maartje Roos heeft fragmenten uit het leven van beroemde Leeuwarders op eigentijdse wijze in beeld gebracht. Herkenbare locaties en elementen van de huidige stad, zijn gebruikt om terug te gaan in de tijd. Zo is bijvoorbeeld het Stadhouderlijk Hof te zien in oude gedaante, door gebruik te maken van moderne fototechnieken en de nog aanwezige onderdelen van gebouwen in de stad.

In totaal hebben, tot nu toe, 33 figuranten geposeerd in historische kostuums. Zijn er drie honden, drie paarden, een kat en vogels voor de lens verschenen. Mocht bij hoge uitzondering in de Stijlkamer van het Princessehof gefotografeerd worden. Moest er speciaal balletkleding gemaakt worden. En is het een hele zoektocht geweest om de juiste balletzaal, kinderwagen, vleugel, spiegel en auto uit desbetreffende tijdsgeest te krijgen. Zelfs de daadwerkelijke inboedel van Troelstra werden voor het eerst na vijftien jaar weer uitgepakt uit de opslag van Tresoar in Winschoten.


Met dank aan:
Stichting Nieuwe Stadweeshuis, Stichting Siebolt Foundation, Tresoar, Princessehof, Historisch Centrum Leeuwarden, Friesche Balletschool, Museum ‘t Ald Slot, Kunstkade, Stichting Oud Oranje, ‘t Andere Museum van oldtimer tot kant, Atelier Kantweelde, It Hoarnleger, Panta-Rei Antiek, De Kanselarij, Team Horsthuis, Saskia Wagenvoort visagie & grime, Stichting Oud-Oranje, Jongsma Grime en Haarwerk, Kostuumcentrale S.T.A.P., Gaele Landheer, Bonny Kalsbeek, Het Stadhouderlijk Hof, Baukje Schrijft, Boonstra Elektronika, Stichting De vier Pelikanen.

En natuurlijk de figuranten:
Jeroen Dijkstra (Simon Vestdijk) Jona de Berg (J.J. Slauerhoff), Renske Kloet (figurant), Tryntsje Kooistra (figurant), Tjipke Hendrik Kooistra (figurant), Grietje Kooistra (figurant), Jan-kees Geersing (figurant), Elise Marije Naomi Jepma (Anna van Nassau), Sijbren Reitsma (schildknaap), Sijbren Reitsma en Auke Eelkema (Willem Lodewijk van Nassau), Bommel (Kooikerhondje), Rinke Schroor (pianist), Machteld Marra (Greetje Zelle), Bente Bruning (ballet), Mireille Knopp (ballet), Marleen Boomsma (ballet), Michelle Post (ballet), Teddie Woudstra (ballet), Evelyn Bosma (ballet), Marije Hoekstra (Saskia van Uylenburgh), Ruben van Vliet (Rembrandt), Gaele Landheer (figurant paard en wagen), Linus Harms, (figurant), Nelleke Roos (figurant), Maartje Roos (figurant), Boris (Vizsla draadhaar), Sigrid Runia (Mariijke Meu), Femke Joustra (dienstmeid), Rudie Hiemstra (J.H. Knoop), Christopher Morgan (Willem IV), Lalique White (Koningspoedel), Tessa vd Ende (Nienke an Hichtum), Pascal Henry William Huiting en Lutzen (P.J. Troelstra), Saskia Wagenvoort (figurant), Miriam Letsch (Titia), Marthijs Veldthuis (Jan Cock Blomhoff).

Tags: , , , , , , , , , , , ,