editie groot | oplage 05
editie klein | oplage 50
editie groot nr. 02 | 105 x 67 cm | te bezichtigen op afspraak in Heerenveen


De Spoekhûn fan de Simmerdyk
De spookhond van de Zomerweg

De spookhond van de Zomerweg zwerft nog steeds rond

Verbeelding van een volksverhaal wat zich afspeelt aan de Zomerweg tussen Hurdegaryp en Burgum. Het afgebeelde wâldhùske (woudhuisje) is daar terug te vinden. Op het fotobeeld is het wâldhûske weer terug in de tijd gebracht toen het volksverhaal verteld werd. Liggend aan een zandpad. Het zandpad gefotografeerd in Noardburgum, die inmiddels voor een groot deel verdwenen is door de aanleg van de Centrale As (autoweg van Dokkum tot Nijega).

Fotokunstwerk uit serie van 4 Frykse Folksferhalen | Friese volksverhalen. Op plekken waar de Centrale As (nieuwe autoweg van Dokkum tot Nijegea) inmiddels langs voert, legde ik vast wat door de aanleg van de weg verdwenen of verandert is. Door de foto’s te bewerken voegde ik het eeuwige toe van de plaatselijke overgeleverde verhalen. Herkenbare elementen in het daglicht van toen de verhalen vertelt werden.

Volksverhalen uit Noord-Oost Friesland zijn in opdracht van de Provincie Fryslân voor een kunstopdracht voor De Centrale As themanummer, ‘fotografie’ gemaakt en opgenomen in mijn fotokunstcollectie.